Styrelsen

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till styrelsen@frryd.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna direkt. Du kan hitta mer information om dem nedanför:

Ordförande Bild

 • Namn: Klas Svedlindh
 • Post: Ordförande
 • Studerar: Industriell Ekonomi
 • Kontakt: ordf@frryd.se

Vice-ordförande Bild

 • Namn: Olav Nilsson
 • Post: Vice-ordförande
 • Studerar: IT
 • Kontakt: vordf@frryd.se

IT-Ansvarig Bild

 • Namn: Joe Waked
 • Post: IT-Ansvarig
 • Studerar: Datavetenskap
 • Kontakt: it@frryd.se

Kassör Bild

 • Namn: Elin Ehn
 • Post: Kassör
 • Studerar: Civilekonom
 • Kontakt: kassor@frryd.se

Ledamot Bild

Ledamot Bild

Ledamot Bild

Cykelverkstad Ansvarig Bild