FR Ryd

FR Ryd (Förtroenderådet i Ryd) är en ideell förening som avser att svara för Studentbostäders boende talan i Ryd, samt erbjuda service och tjänster för att Studentbostäders boende i Ryd skall trivas så bra som möjligt. Som boende i en fastighet ägd av studentbostäder i Ryd är du automatisk medlem i FR Ryd och du har här en stor uppsjö av olika möjligheter att utnyttja (läs mer under ”Tjänster”). Det är vår vision att se flera leenden i Ryd som en följd av den perfekta servicen och möjligheten vi erbjuder medlemmarna i FR Ryd.

Vi är en organisation av studenter, för studenter. Alla som bor i en fastighet i Ryd ägd av Studentbostäder är medlemmar i FR Ryd, med möjlighet till inflytande och påverkan av organisationen. Vår uppgift är att stötta studenter i frågor som rör boende och allmänt förbättra boendesituationen i området. Som medlem i FR Ryd vill vi därför uppmana dig att kontakta oss om ifall du har frågor eller behöver stöd i kontakten med studentbostäder. Vi strävar efter att vara en demokratisk organisation där medlemmarnas åsikter gör skillnad och önskemål får genomslag. Kontakta därför gärna oss om du har idéer om hur Ryd kan bli ett ännu trevligare område att bo i.

Vi har öppna stämmor två gånger varje verksamhetsår, en på hösten och en under vårterminen, då alla medlemmar är välkomna att delta. Det bjuds på god mat samtidigt som de boende har möjlighet att påverka FR Ryd som organisation. Ofta kommer även Studentbostäder och representanter från kommunen till mötet vilket gör stämmorna till bra tillfällen att ta kontakt med dem. Höstmötets huvudsakliga syfte är annars att utvärdera det förra verksamhetsåret medan en ny styrelse tillsätts under våren.

Utöver att vara hyresgästförening i den meningen att vi representerar er studenter gentemot er hyresvärd så strävar vi efter att tillhanda service inom en rad andra områden. Vårt kontor på Alsättersgatan 7 har öppet för utlåning av sängar, borrmaskiner, symaskiner, sängar, cyklar mm under två dagar i veckan. Vi har även en cykelverkstad på Rydsvägen 254 dit man kan gå och låna verktyg och/eller få tips på hur man kan laga sin cykel.