FR Ryd är en organisation av studenterna, för studenterna.

Om vad vi gör

Förtroenderådet i Ryd (FR Ryd) är en förening av studenter, för studenter i Ryd. Alla som bor i studentlägenheter i Ryd är automatiskt medlemmar. Vårt uppdrag är att stödja studenter om frågor som rör boende och i allmänhet, förbättra boendesituationen i Ryd. Som medlem i FR Ryd kan du kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp angående ditt kontrakt med Studentbostäder. Om du har förslag på hur vi kan förbättra Ryd, så kan du skicka oss ett mail till: styrelsen@frryd.se

Vi har årsmöte en gång per år under vårterminen då alla  medlemmar är välkomna att delta. Mat serveras under mötet för alla medlemmar. Årsmötets huvudsyftet är att utvärdera föregående räkenskapsår och utse en ny styrelse.

Vårt kontor ligger på Alsättersgatan 7 där vi öppet för utlåning av , borrar, symaskiner, sängar, cyklar mm. Vi har också en cykelverkstad på Rydsvägen 254 där du kan låna verktyg och/eller få tips om hur du lagar din cykel.